Πρόσκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΗΛΟΥ

Π ρ ο ς

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου

 

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα Δεκεμβρίου 2019 μέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 06.00μ.μ. προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για να συζητηθούν και ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μήλου, αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  • Λήψη απόφασης για την άμεση λήψη μέτρων σε εγκαταλειμμένα κτίρια στα χωριά Πλάκα και Πλάκες.
  • Λήψη απόφασης για την προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης στις εισόδους των οικισμών και χώρων στάθμευσης.
  • Λήψη απόφασης για αίτημα τοποθέτησης υπόγειου κάδου απορριμμάτων στην Πλάκα και εισήγηση ρυθμίσεων για την διασφάλιση της υγιεινής στον χώρο απορριμμάτων.
  • Λήψη απόφασης για εισήγηση αλλαγής σημείου σίτισης αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας.
  • Λήψη απόφασης για την διενέργεια αυτοψίας στον μόλο του Φυροποτάμου και την συντήρηση αυτού προς αποφυγή ατυχημάτων.
  • Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων σε διάφορα σημεία των οικισμών αρμοδιότητας Κοινότητας Μήλου.

 

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

 

 

 

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!