14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 08.11.2019

Α.Π :987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 08η του μήνα NOEMBΡIOY ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 18:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1.  Ανάθεση υπόθεσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση προσφυγής επιβολής διοικητικού προστίμου)

Μήλος 04.11.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!