19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 23.10.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 23/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6796/18-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2020.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2020.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 5ο: Υποβολή αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Δικτύου περιήγησης Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» (Πρόσκληση VIII) στον άξονα προτεραιότητας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Τοποθέτηση κατόπτρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ. 16/2019 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο: Ανάκληση ή μη της με αρ. 200/2016 (ΑΔΑ 62ΘΛΩΚΩ-Β4Ψ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 154/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έκτακτης ανάγκης» (Απόφαση για την ενοικίαση χώρου διάθεσης λυμάτων στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι Δήμου Μήλου).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο: Εκλογή των εκπροσώπων Δήμου Μήλου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το ΠΔ 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/11-10-2019).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Παραλαβή παραδοτέου για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ανάπτυξης γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών δεδομένων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13o: Ορισμός εκπροσώπων  Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14o: Υποβολή αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 πράξης με τίτλο «Δημιουργία Αγροτικής Έκθεσης Δήμου Μήλου»,  Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!