Ημέρα: 5 Νοεμβρίου 2019

Σε δημόσια διαβούλευση η ΜΠΕ για τη Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58268/22-10-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης…

error: Content is protected !!