Ημέρα: 6 Νοεμβρίου 2019

Παμμηλιακός : πρόγραμμα βελτίωσης δύναμης και ελαστικότητας

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή και ώρα 10.30-11.30 το πρωί θα…

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 08.11.2019

Α.Π :987 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

error: Content is protected !!