ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δελτίο τύπου ΟΜΕ για την ΣΣΕ των ορυχείων – μεταλλείων

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας στα πλαίσια των διαδικασιών…

Ανακοίνωση για την επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας που αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό

Tο Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του Δήμου Μήλου Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Μήλου ΓΝΩΣΤΟΠΟΕΙ : 1) Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού…

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. σε δομή Ε.Φ.Κ.Α. στη Mήλο

Το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης…

ΤΟ εστιατόριο “ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ” ζητά προσωπικό

Ο ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ αναζητάει άτομα για να εργαστούν στην κουζίνα (ΛΑΤΖΑ,…

Ακύρωση της με αριθ. 120/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, με θέμα Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ακυρώνεται η 120/2018 απόφαση του…

20 νέες θέσεις εργασίας για το Δήμο Μήλου

Ξεκίνησε την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018…

Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο των ορυχείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΕ Μετά από επίμονη και εξαντλητική πολύμηνη διαδικασία διεκδίκησης…

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μήλου

 

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία

Ο σκοπός της μελέτης είναι η ενημέρωση των εκτιμήσεων του ΙΟΒΕ…

error: Content is protected !!