ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 01.02.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

O Δήμος Μήλου διεκδικεί την αλλαγή του νόμου για την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών

O Δήμος Μήλου διεκδικεί την αλλαγή του νόμου για την…

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 28.01.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Μήλου για το γηροκομείο «Η Αγία Ελένη»

Σε ιδιώτη δίνεται το Γηροκομείο Μήλου;

«η απόφαση, σχετικά με την αλλαγή της χρήσης του γηροκομείου,…

Αλλαγή σκοπού για το Γηροκομείο Μήλου

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου  «Η Αγία…

167.295,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για αναβάθμιση των παλαιών παιδικών χαρών και κατασκευή νέας παιδικής χαράς ψήφισε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μήλου

Με ομόφωνη απόφασή της η οικονομική επιτροπή αποφάσισε στην συνεδρίαση…

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 20.12.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του Δήμου Μήλου Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Μήλου ΓΝΩΣΤΟΠΟΕΙ : 1) Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού…

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 10.12.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

error: Content is protected !!