ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ανακοίνωση για τοποθέτηση υπαίθριας διαφημιστικής πινακίδας για σκάφη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά…

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.01.2019

Α.Π :1313 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

Εξομοίωση χερσαίας ζώνη λιμένα Αδάμαντα από Ηρώο μέχρι Μεταλλευτικό Μουσείο και από Ηρώο μέχρι Μπομπάρδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με την αριθμ. 73/2017 απόφαση του Δημοτικού…

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.12.2018

Α.Π :1179 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 15.11.2018

Α.Π :1122 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Aρχιτεκτονική Mελέτη και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης Kαναβας – Aδάμαντα

Παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την…

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 26.10.2018

Α.Π :989 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 05.10.2018

Α.Π :886 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 04.09.2018

Α.Π :807 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 19.07.2018

Α.Π :663

error: Content is protected !!