ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αιτήσεις ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2020

Σας ενημερώνουμε ότι συμφώνως με το άρθρο 14 της υπ’αριθ.10/2015…

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 01.08.2019

Α.Π :687 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.07.2019

Σας προσκαλούμε όπως την 2η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 21:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό…

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 18.06.2019

Α.Π :504 ΕΠΕΙΓΟΝ  Ο…

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 13.05.2019

Α.Π :377 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 07.05.2019

Α.Π :363   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :316 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :315 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :297 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

Ενημέρωση για παραχώρηση χρήσης παραλιακών χώρων από το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου παρακαλεί τους δικαιούχους παραχώρησης κοινόχρηστων…

error: Content is protected !!