ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Aρχιτεκτονική Mελέτη και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης Kαναβας – Aδάμαντα

Παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την…

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 26.10.2018

Α.Π :989 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 05.10.2018

Α.Π :886 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 04.09.2018

Α.Π :807 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 19.07.2018

Α.Π :663

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 22.06.2018

Α.Π :

Στη δημοσιότητα το Master Plan για τον Αδάμαντα Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση…

8η Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 31.05.2018

Α.Π :405 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας προσκαλούμε…

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 02.05.2018

Α.Π :344 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 20.04.2018

error: Content is protected !!