ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :297 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

Ενημέρωση για παραχώρηση χρήσης παραλιακών χώρων από το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου παρακαλεί τους δικαιούχους παραχώρησης κοινόχρηστων…

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 18.04.2019

Α.Π :286 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.03.2019

Α.Π :211 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 02.02.2019

Α.Π :44 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

Η ΕΠΕΣΤ βράβευσε το Λιμενικό Σώμα για την προσφορά του. Παρών και ο Νίκος Ξενάκης πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική…

Ανακοίνωση για τοποθέτηση υπαίθριας διαφημιστικής πινακίδας για σκάφη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά…

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.01.2019

Α.Π :1313 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

Εξομοίωση χερσαίας ζώνη λιμένα Αδάμαντα από Ηρώο μέχρι Μεταλλευτικό Μουσείο και από Ηρώο μέχρι Μπομπάρδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με την αριθμ. 73/2017 απόφαση του Δημοτικού…

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 03.12.2018

Α.Π :1179 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

error: Content is protected !!