ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 18.06.2019

Α.Π :504 ΕΠΕΙΓΟΝ  Ο…

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 13.05.2019

Α.Π :377 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 07.05.2019

Α.Π :363   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :316 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :315 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.04.2019

Α.Π :297 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

Ενημέρωση για παραχώρηση χρήσης παραλιακών χώρων από το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου παρακαλεί τους δικαιούχους παραχώρησης κοινόχρηστων…

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 18.04.2019

Α.Π :286 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.03.2019

Α.Π :211 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Σας…

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 02.02.2019

Α.Π :44 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ…

error: Content is protected !!